lu.se

Miljöpsykologi

Lunds Tekniska Högskola

Aktuellt

2017-04-13

Björnrädsla – nu ett forskningsprojekt

Kan information om björnens beteende minska oron hos björnrädda?

2017-03-28

Slutkonferensen för Värdet av ekosystemtjänster

Den 21 mars 2017 hölls slutkonferensen för Värdet av ekosystemtjänster på Hasselbacken i Stockholm.

2017-03-28

”Värdet av ekosystemtjänster”

som handlar om hur värdet av ekosystemtjänster bättre kan beaktas i olika beslutssituationer i samhällsplaneringen.

2017-02-27

MINA FÖNSTERÖPPNINGAR

Vill du delta i en undersökning om fönsteröppningar i bostäder?