lu.se

Miljöpsykologi

Lunds Tekniska Högskola

Aktuellt

2018-04-09

NYTT FRÅN VÅRA FORSKARE: Maria Johansson,

"Rädsla för rovdjur kan dämpas med guidade turer", Vetenskapsradion.

2018-03-29

Högsta betyg åt forskarutbildning i Miljöpsykologi!

Forskarutbildningen i Miljöpsykologi vid Lunds universitet får högsta betyg av UKÄ (Universitetskanslersämbetet) vid utvärdering av utbildning på forskarnivå inom psykologi och tillämpad psykologi[läs mer]

2018-03-08

Forskarrön om varmvatten: Vad händer när hyresgästerna får betala?

Öppet seminarium, torsdag den 26 april kl 13:15 - 16:00, Biskopsgatan 3, Lund Välkommen!

2018-03-01

Transition Governance

14 MARCH 2018, AT 12:00 - 16:00 LOCATION: IIIEE AULA, TEGNÉRSPLATSEN 4, LUND   [läs mer]