lu.se

Miljöpsykologi

Lunds Tekniska Högskola

Aktuellt

2017-03-28

Slutkonferensen för Värdet av ekosystemtjänster

Den 21 mars 2017 hölls slutkonferensen för Värdet av ekosystemtjänster på Hasselbacken i Stockholm.

2017-03-28

”Värdet av ekosystemtjänster”

som handlar om hur värdet av ekosystemtjänster bättre kan beaktas i olika beslutssituationer i samhällsplaneringen.

2017-02-27

MINA FÖNSTERÖPPNINGAR

Vill du delta i en undersökning om fönsteröppningar i bostäder?

2017-02-18

Känner du oro för att möta en björn?

Informationsmöten 6:e, 10:e, 18:e, 19:e april på Rovdjurscentret i Järvsö kl 18-20