lu.se

Miljöpsykologi

Lunds Tekniska Högskola

Aktuellt

2016-05-26

Oro för att möta björn i skogen!

Ett nytt forskningsprojekt har startat i Orsa Rovdjurspark. Det handlar om den oro många människor känner för att möta björn i skogen. Forskarna vill på ett bättre sätt möta människors rädsla med bra information.

2016-03-11

Lighting is not only about seeing and shining!

Welcome to the seminar in Environmental Psychology. Thursday 17th March, 10:00-12:00 in A:4011, LTH[läs mer]

2016-03-11

Online course in Environmental Psychology!

Are you looking for some training in environmental psychology? This is the right place for you! Join our upcoming online course in Environmental Psychology![läs mer]

2016-03-11

Känner du oro för att möta björn i skogen?

Vi söker deltagare till ett forskningsprojekt som handlar om olika sätt att presentera information om björn. Vi vänder oss till dig som känner obehag eller oro för att möta björn i skogen.