lu.se

Miljöpsykologi

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Utbildning

Miljöpsykologi har huvuddelen av sin undervisning vid Institutionen för Arkitektur och Byggd Miljö men erbjuder även kurser till studenter vid övriga institutioner vid Lunds Tekniska Högskola och vid Lunds Universitet, både inom grund- och forskarutbildningen. 

Miljöpsykologi utgör ett eget forskarutbildningsämne inom Institutionen för Arkitektur och Byggd Miljö.

Akademisk kvart
Den akademiska kvarten är ett begrepp som finns över hela Lund. Den akademiska kvarten (15 min) innebär generellt att man börjar en kvart efter utsatt tid. På vardagar efter kl. 18.00 samt på helgerna talar man om dubbelkvart d.v.s. 30 minuter. 

Sidansvarig: