lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Utbildning

Miljöpsykologi har huvuddelen av sin undervisning vid institutionen för arkitektur och byggd miljö men erbjuder även kurser till studenter vid övriga institutioner vid Lunds Tekniska Högskola och Lunds universitet, både inom grund- och forskarutbildningen. 

Miljöpsykologi är ett eget forskarutbildningsämne inom institutionen för arkitektur och byggd miljö.