lu.se

Hur ska gång/cykelvägar utformas?

För att staden ska vara tillgänglig för alla trafikanter behöver gång/cykelvägar utformas
på ett sätt som gör det lätt för fotgängare och cyklister att ta sig fram året runt.

Forskargrupperna i Miljöpsykologi och Trafikteknik vid Lunds tekniska högskola
samarbetar med Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, för att ta reda på
vilka faktorer som bidrar till att en gång/cykelväg fungerar tillfredsställande.
Vill du hjälpa forskningen och få en biobiljett som ersättning?

Vi söker dig som:
- Ser bra, med eller utan glasögon/linser

- Behärskar svenska i tal och skrift
- Är mellan 18 och 35 år

 

Det tar cirka 45 minuter att vara med, och det finns tider på eftermiddagar och kvällar de närmaste veckorna. För mer information och anmälningslänk, via länken kommer du till informationsbladet. 

Länk till informationsblad

(220224HS)