Hoppa till huvudinnehåll
Närbild på ett träd med orangea löv. Foto.

Välkommen till Miljöpsykologi

Miljöpsykologi bedriver forskning, undervisning och samverkan med fokus på samspelet mellan människa och miljö ur individens perspektiv.

Ämnet behandlar hur människan upplever sin omgivning och påverkas av den, samt hur människan genom sitt beteende påverkar miljön.

Forskningen omfattar relation till både den fysiska och den sociala miljön utifrån olika gruppers behov inklusive barn och äldre. Miljöpsykologi tar ett helhetsperspektiv på miljön och individen studeras i förhållande till interiörer, stadsrum, landskap och globala miljö förhållanden.

Forskningsresultaten har praktisk betydelse för förståelsen av individens roll för att nå många av de globala hållbarhetsmålen.

En man leder sin cykel över Stortorget i Lund, där flera människor sitter på bänkar. Foto.

Swedish Area Group in Environmental Psychology (SAGEP)

Den svenska områdesgruppen för miljöpsykologi, SAGEP, består av forskare från Sverige och andra länder med ett gemensamt intresse för psykologiska aspekter som avser relationer mellan människa och miljö.