lunduniversity.lu.se

Environmental Psychology

Faculty of Engineering, LTH

Welcome to the Environmental Psychology

Welcome to the 24th IAPS conference

 

Aktuellt

2018-09-04

Ljusforskarna från Lund

   

2018-06-01

Disputation Mathias Adamsson

Mathias Adamsson försvarar sin avhandling i byggande och arkitektur med titeln "Non-Image Forming Effects of Light -Implications for the Design of Living and Working Environments". Opponent är professor Yvonne de Kort,...[more]

2018-04-09

NYTT FRÅN VÅRA FORSKARE: Maria Johansson,

"Rädsla för rovdjur kan dämpas med guidade turer", Vetenskapsradion.

2018-03-29

Högsta betyg åt forskarutbildning i Miljöpsykologi!

Forskarutbildningen i Miljöpsykologi vid Lunds universitet får högsta betyg av UKÄ (Universitetskanslersämbetet) vid utvärdering av utbildning på forskarnivå inom psykologi och tillämpad psykologi[more]