lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Publikationer

Miljöpsykologi i Lunds universitet Forskningsportal

De första publikationerna inom miljöpsykologi vid Lunds universitet startade i början av 1960-talet. Sedan dess har ett brett spektrum av vår miljö studerats. Publikationerna finns i Lunds universitets forskningsportal.