lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Zeynep Ekim

Doktorand i Miljöpsykologi
Master i Psykologi
Kandidat i Psykologi

Forskningsområde

Med en bakgrund i psykologi har jag flera forskningserfarenheter från både kvalitativa och kvantitativa metoder. Min mastersuppsats fokuserade på motivation, självförmåga, och arbetsengagemang hos doktorander vid Lunds universitet.

Under min mastersutbildning genomförde jag en laboratoriestudie om hur känslor påverkar gruppbeteende och gruppattityder.

Mina forskningsintressen ligger inom användarmotivation samt tankeprocesser och beteende relaterade till motivation.