lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Eja Pedersen

Forskare
Docent i Miljöpsykologi
Med Dr i Miljömedicin
Fil Mag i Miljövetenskap
Tekn Kand i Miljöteknik 

Forskningsområden 

Med bakgrund i miljövetenskap och miljömedicin har jag fokus på människans välbefinnande i relation till hållbar utveckling med energieffektivisering och förnybara energikällor. Miljöpsykologi ger verktyg för att studera individen som en del av det socio-tekniska system som reglerar inomhusmiljön.

I forskningsprojektet PEIRE (www.peire.lth.se) ser vi att det finns möjlighet att samtidigt förbättra inomhusmiljön i bostäder och minska energianvändningen, men de boendes dagliga aktiviteter varierar och har inflytande över resultatet av renoveringen. Erfarenhet av otillräcklig värme och ventilation, och buller från grannar, ger sänkt välbefinnande, ett tillstånd som förstärks av upplevelsen att inte ha kontroll över den fysiska miljön i sitt hem.

Samma frustration mötte jag i min tidigare forskning om hur införandet av vindkraft påverkade människor som bodde i närheten av verken. Forskningen bedrivs i samarbete med bostadsbolag, energibolag och kommuner.

Jag är medlem i forskningssamarbetet Centre for Healthy Indoor Environments CHIE

Länk till Eja Pedersons sida i Lunds universitets forskningsportal