lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Thorbjörn Laike

Professor
Docent i Miljöpsykologi
Filosofie doktor i Psykologi 

Forskningsområde

Jag är psykolog och är intresserad av att studera hur vi människor påverkas av miljön. I ett modernt samhälle tillbringar vi en stor del av vår vakna tid inomhus, och på våra breddgrader är vi också beroende av elektriskt ljus under en stor del av året.

Hur vi upplever och påverkas av ljus och färg är frågor som jag studerar både i laboratorie- och fältstudier. Speciellt har jag intresserat mig för de icke-visuella effekterna av ljus och färg, hur dessa miljöegenskaper inverkar på hur vi mår och känner oss. Välbefinnandet har betydelse för såväl beteende som prestation. Därför är olika arbetsmiljöer som kontor eller skolor föremål för studier.

På en mer basal nivå försöker jag också bättre förstå vad som gör att en viss miljö uppfattas positivt och en annan mer negativt. Genom att studera mönster i den visuella miljön kan vi systematiskt jämföra olika miljöer. Denna forskning genomförs i samarbete med SLU, eftersom en intressant fråga är skillnaden mellan konstgjorda miljöer och naturmiljöer.

Jag undervisar både på program och fristående kurser samt handleder doktorander.

Länk till Thorbjörn Laikes sida i Lunds universitets forskningsportal