lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Pimkamol Mattsson

Forskningsområde

Min forskning handlar om samspelet mellan fysisk miljö och individer och hur detta påverkar energi- och resursanvändning. Mitt fokus ligger på design av byggda miljöer som kan främja energibesparande beteenden, social interaktion, hälsa och välbefinnande. Forskningen bedrivs oftast i flervetenskapliga projekt, och jag använder teorier och metoder från design, teknik och psykologi. Jag har genomfört forskning i olika typer av miljöer – exempelvis stadsmiljöer, hem, förskolor, vård- och kontorsmiljöer. Jag är särskilt intresserad av hur design kommunicerar med individer som brukare, och deras upplevelser och beteende.

När det gäller aktuell forskning är jag fortsatt intresserad av design av byggda miljöer ur både brukares och yrkesverksammas perspektiv. Mitt pågående projekt relaterar till hur design och tekniska lösningar tillämpats för att främja energieffektivitet och hållbarhet, och hur lösningarna interagerar med brukare i byggnader.

Undervisning och samverkan

Jag undervisar huvudsakligen på kursen Ljus och Färg, Industridesign vid LTH, och föreläser om social hållbarhet och dess koppling till byggda miljöer. I mitt arbete har jag samverkat med kommuner samt privata aktörer.

Länk till Pimkamol Mattssons sida i Lunds universitets forskningsportal