lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Maria Johansson

Professor
Docent i Miljöpsykologi
Tekn Dr i Miljöpsykologi
FM i psykologi

Forskningsområde

Mina forskningsintressen berör samspelet mellan människa och miljö ur individens perspektiv. Jag är särskilt intresserad av tillämpad forskning med fokus på individens roll i en hållbar utveckling. Forskningen bedrivs oftast som samarbeten inom flervetenskapliga projekt och i nära samverkan med olika aktörer i samhället. 

Jag arbetar med två större forskningsområden. Det ena området handlar om samspelet mellan människa, utformning av stadsmiljö och val av transportmedel. Inom detta område bedriver jag bland annat forskning om betydelsen av människors upplevelse av utomhusbelysning för aktiva transporter, såsom att gå och cykla.

En annan fråga handlar om hur energieffektiv belysning fungerar för fotgängare och cyklister. Förutsättningarna för att barn ska kunna röra sig på egen hand till fots eller med cykel i sin närmiljö är ett särskilt intresse.

Ett andra forskningsområde fokuserar människans relation till naturmiljöer. Inom detta område studerar jag hur allmänhet och olika intressegrupper ser på biologisk mångfald och olika åtgärder för att skydda och förvalta den. Vilt levande djur och förvaltningen av dem väcker ibland starka känslor. Inom detta område forskar jag om rädsla för stora rovdjur och olika kommunikationsinterventioner.

Vidare är jag involverad i forskning om miljöpsykologiska perspektiv på kommunikation för en hållbar utveckling.

Länk till Maria Johanssons sida i Lunds universitets forskningsportal