lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Kiran M Gerhardsson

Doktor i Miljöpsykologi
Arkitekt SAR/MSA  

Forskningsområde

Jag forskar och undervisar arkitektstudenter i hållbar gestaltning, och ljus och färg på Lunds universitet.

I mitt avhandlingsprojekt undersökte jag hur boende upplever och använder sin belysning, sina ljusarmaturer och fönsteröppningar i svenska hem såväl dag som natt. I avhandlingen identifierar jag flera motiv bakom användarnas ljusbeteende och lyfter även fram faktorer som hjälper eller försvårar deras önskade ljus- och mörkermiljö i hemmet. Jag utvärderade dessutom ett individanpassat hembelysningssystem i form av komfort och villighet att använda systemet.

När det gäller aktuell forskning är jag fortsatt intresserad av användares upplevelser och beteende i hemmiljöer och särskilt kopplingen mellan ljus och hälsa bland äldre som bor kvar i vanliga bostäder.

Sedan 2004 är jag egenföretagare och har jobbat som arkitekt och bokillustratör i mer än 25 år. Min inriktning som arkitekt är miljöanpassade bostäder och hållbar stadsutveckling.

 

Länk till Kiran M Gerhardssons sida i Lunds universitets forskningsportal