lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Katarina Hennig

Doktorand i miljöpsykologi
Ljusdesigner MSLL
Associate IALD Landskapsarkitekt MSc 

Bakgrund

Katarina har en bakgrund som landskapsarkitekt och ljusdesigner inom samhällsbyggnadssektorn. Hon har varit verksam som konsult i 20 år, först hos MBLD i London, därefter hos White arkitekter, senare som egenföretagare och som gruppchef för WSP Ljusdesign där hon för närvarande är tjänstledig. Katarina har erfarenhet från både interiör och exteriör ljusdesign i alla projektskeden från programhandling till system- och bygghandlingsskede. Hon brinner för att skapa miljöer där brukarens fysiska, sociala och emotionella behov sätts i centrum. 

Forskningsområde

Forskningsprojektets huvudsyfte är att undersöka sambandet mellan ljus och social interaktion i offentlig exteriör miljö. Målet är att utveckla ett holistiskt perspektiv till ljussättning av publika miljöer med utgångspunkt från brukarens aktiviteter och behov. Forskningen är tvärvetenskaplig och genomförs huvudsakligen som fältstudier på offentliga torg i samverkan med SLU, The University of Sheffield samt Malmö Stad. 

Undervisning och samverkan

Katarina har varit gästföreläsare på designutbildningar på SLU i Alnarp, JTH i Jönköping, Textilhögskolan i Borås, föredragshållare på olika konferenser inom belysningsbranschen och workshop-ledare för IALD-workshops.

 Länk till Katarina Hennigs sida i Lunds universitets forskningsportal