lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Johan Rahm

Filosofie doktor i miljöpsykologi 
Filosofie magister i psykologi 
Civilingenjör i ekosystemteknik

Forskningsområde

Med bakgrund som civilingenjör i ekosystemteknik, legitimerad psykolog och doktor i miljöpsykologi studerar jag hur olika miljöfaktorer, bland annat grönska och belysning, påverkar hur fotgängare och cyklister upplever sin omgivning och hur de använder sig av stadens gång- och cykelbanor.

Jag är också intresserad av belysningens inverkan på hur trygghetsupplevelsen mer generellt och hur den i sin tur har betydelse för hur fotgängare och cyklister rör sig i staden efter mörkrets inbrott. Forskningen syftar också till att undersöka hur nya energieffektiva belysningslösningar med olika spektralfördelning upplevs avseende exempelvis ljushet och ljuskvalitet samt vilka synförhållanden de medför.

En annan del av min forskning rör värderingars och attityders koppling till miljörelaterade val och beteenden och hur den fysiska miljön kan aktivera olika värderingar, vilka i sin tur kan spela roll för individens konsumtionsval.

Undervisning och samverkan

Jag är kursansvarig för e-Miljöpsykologi (TFRG30:) och föreläser också vid SUDes, mastersprogrammet i hållbar stadsutveckling. Jag är koordinator för forskarnätverket Urban Arena, som samlar forskare vid Lunds universitet med inriktning hållbar stadsutveckling.

Länk till Johan Rahms sida i Lunds universitets forskningsportal