lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Ann Eklund

Postdoc forskare
PhD, Biology, Conservation Biology
MSc, Applied Ecology
BSc (Hons), Conservation Biology Animal Behaviour

Forskningsområde

Min forskning handlar om relationen mellan människan och miljö, med speciellt fokus på frågor som relaterar till naturresursanvändning, bevarandet av den biologiska mångfalden och omställning till ett hållbart samhälle.

Pågående projekt relaterar till hur den fysiska miljön tillsammans med hållbarhetskampanjer påverkar psykologiska processer och konsumtionsbeteenden, samt människors relation till vilda djur och viltförvaltning bland annat förvaltning av stora rovdjur.

Jag arbetar interdisciplinärt och har en bakgrund inom naturvårdsbiologi och ekologi. Relationen mellan människor och naturresurser fångar mitt intresse, inte minst på grund av rådande kriser för miljön, klimatet och den biologiska mångfalden.

Jag tycker det är spännande med de känslor, psykologiska processer och beteenden som naturliga miljöer kan väcka hos människor, och hur människors känslor, mål och beteenden i sin tur påverkar de naturliga miljöernas ekosystem och biologiska mångfald.

Länk till Ann Eklunds sida i Lunds universitets forskningsportal