lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Märit Jansson

Docent i landskapsplanering, 
Gästforskare

 

 

 

 

 

Forskningsområden    

Min forskning handlar om användningen av parker och andra grönytor och hur den påverkas av parkförvaltning och -skötsel. Framför allt studerar jag barns utemiljöer, till exempel lekplatser och skolgårdar. Just nu som post doc har jag fokus på barns närmiljö som helhet och på hur den kan bli mer barnvänlig.

 

Publications