lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Åsa Waldo

ForskareFil Dr i Sociologi

Forskningsområde

Utgångspunkten för mitt forskningsintresse är människan och hur hon interagerar med sin omgivning. Attityder och beteende är viktiga begrepp. Detta innebär att min forskning behandlar hur människor med olika förutsättningar uppfattar och agerar i relation till olika samhällsproblem, vilka möjligheter och svårigheter de ser och hur de hanterar dessa. Forskningen baseras i stor utsträckning på de resonemang de själva för kring sin situation.

Min forskning har rört sig från ekologiskt boende, resvanor och vindkraft till kustnära fiske. Utgångspunkten har hela tiden varit att förstå och hitta lösningar på samhällsproblem genom att gå bakom strukturerna och analysera varför de uppstår och bibehålls. Jag har studerat interaktionen mellan samhällets institutioner och medborgarnas attityder, beteende och möjligheter till inflytande. Forskningen har framför allt varit fokuserad på att ta fram policyrelevant kunskap.

Länk till Åsa Waldos sida i Lunds universitets forskningsportal