lu.se

Miljöpsykologi

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

E-Miljöpsykologi


Miljöpsykologi studerar relationen mellan människan och miljö från ett psykologiskt perspektiv. Kursen syftar till att ge teoretisk kunskap om samspelet mellan människa och miljö ur ett individperspektiv och att ge förståelse för miljöpsykologiska perspektiv på utformning och användning av både inomhus- och utomhusmiljöer. Vidare skall kursen ge kännedom om olika miljöpsykologiska metoder och applikationer.

All undervisning och kursmaterial är på engelska. Kursen består av fyra moduler: Introduction to environmental psychology, theories of environmental psychology, methods and instruments & project work. Varje modul har ett examinerande moment. Kursen avslutas med ett större individuellt projektarbete där studenten ges möjlighet till applicera kursens innehåll på en egenvald miljöpsykologisk frågeställning.

Kursen innefattar två undervisningsdagar vid institutionen för arkitektur och byggd miljö, Lunds tekniska högskola. En dag vid kursens start och en dag inför det individuella projektarbetet i modul 4. All övrig undervisning och kommunikation sker via kurs-portalen (https://luvit.education.lu.se) och med hjälp av Skype.

Kursplan

Studieperiod: 2017-09-01 - 2018-06-08

Nivå: Grundnivå

Studietakt: 25 %

Undervisningsform: Kurs, Internetbaserad distansundervisning 

Undervisningstid: Blandade tider

Plats: Lund

Språk: Engelska

Sista ansökningsdag: 2017-04-15

Anmälan

Du anmäler dig till våra kurser på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Gå till antagning.se

Sidansvarig: