lu.se

Miljöpsykologi

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Kurser i grundutbildningen

Miljöpsykologi ger kurser för A-, F-, ID-, M-, Pi- och V-programmen.

 

Fristående kurser

TFGR30 E-Miljöpsykologi - 15 hp

 

TNA090 Miljöpsykologi - 5 poäng

Kursen behandlar människan, den fysiska miljön, den psykosociala miljön och samspelet dem emellan och riktar sig till studenter inom alla områden som vill lära sig något om människans grundläggande behov och miljöns roll i ett brett mänskligt perspektiv. Efter avslutad kurs skall den studerande ha grundläggande kunskap om det miljöpsykologiska forskningsområdet, såväl teori som metod. Vidare skall den studerande ha basal kännedom om miljöpsykologiska studiers uppläggning. Slutligen skall den studerande ha kännedom om på vilket sätt miljöpsykologisk kunskap kan användas inom olika områden. Undervisningen anknyter till aktuella forskningsprojekt. Följande moment behandlas:  Människans emotioner, stressreaktioner och personlighet. Metoder för att mäta upplevelse av fysisk miljö, psykosocial miljö och miljörelaterade besvärsreaktioner. Barns och ungdomars miljö, daghem och skolmiljö. Arbetsplatsen, den vuxnes miljö. Bostaden, den centrala punkten i tillvaron. Den åldrande människans särskilda behov. Livsstil, miljöförstöring och miljömässig uthållighet. Särskilda miljöfaktorer: Ljusets inverkan på människan; färgens psykologiska effekter; buller, temperatur och mental prestation. Kursansvarig: Docent Thorbjörn Laike

TNA092 Miljöpsykologi fördjupning

 

Valbara kurser

AM010 Miljöpsykologi  - 5 poäng

Kursen behandlar människan, den fysiska miljön, den psykosociala miljön och samspelet dem emellan och riktar sig till studenter inom alla områden som vill lära sig något om människans grundläggande behov och miljöns roll i ett brett mänskligt perspektiv. Efter avslutad kurs skall den studerande ha grundläggande kunskap om det miljöpsykologiska forskningsområdet, såväl teori som metod. Vidare skall den studerande ha basal kännedom om miljöpsykologiska studiers uppläggning. Slutligen skall den studerande ha kännedom om på vilket sätt miljöpsykologisk kunskap kan användas inom olika områden. Undervisningen anknyter till aktuella forskningsprojekt. Följande moment behandlas:  Människans emotioner, stressreaktioner och personlighet. Metoder för att mäta upplevelse av fysisk miljö, psykosocial miljö och miljörelaterade besvärsreaktioner. Barns och ungdomars miljö, daghem och skolmiljö. Arbetsplatsen, den vuxnes miljö. Bostaden, den centrala punkten i tillvaron. Den åldrande människans särskilda behov. Livsstil, miljöförstöring och miljömässig uthållighet. Särskilda miljöfaktorer: Ljusets inverkan på människan; färgens psykologiska effekter; buller, temperatur och mental prestation. Kursansvarig: Docent Thorbjörn Laike


AAM045 Ljus och färg i ett miljöpsykologiskt perspektiv - 5 poäng

 

Ljus och färg  ID årskurs 2 - 2010 Föreläsning 1 o Föreläsning 2

Målet med kursen är att ge kunskap om ljuset som en del av människans omgivning samt grunderna för god belysningsplanering, vidare att ge kunskap om färgseende och färgperception samt om färgens inverkan på upplevelsen av omgivningen. Kursen omfattar även en orientering i forskningens senaste landvinningar om hur ljus och färg påverkar människans välbefinnande och hälsa. Människans behov av ljus; Seende och synprestation, Ljus och estetik, Icke-visuella effekter (ljus och stress, ljus och dygnsrytm). Dagsljus inom- och utomhus; Dagsljusets egenskaper, Beräkning av dagsljus inomhus. Konstljusets egenskaper: Våra vanligaste ljuskällor, Utformning av armatur. Belysningsplanering: Mätningar och simulering. Färgseendet. Färgperception. Färgens inverkan på människan. Färgen i miljön. Färgsimulering. Föreläsningar, övningar, laborationer, produktdemonstrationer, studiebesök.  Kursansvarig: Docent Thorbjörn Laike.

 

Valfria kurser

AAMF01 Människan och den byggda miljön. Man and the built environment

AAMF05 Människan i rummet. Man in space

 

 

Sidansvarig: