lu.se

Miljöpsykologi

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Miljöpsykologisk orientering

Miljöpsykologisk orientering (7,5 hp): fortlöpande

 

Seminarium hösten 2016

 

The secret life of lithting products: a focus on environmental impact 

Jassika Luth Richter, IIIEE.

Fredag den 26 augusti, kl. 10:15-12:00 i A- huset:4011, LTH

 

Understanding and managing conflicts in conservation

Prof. Stephen Redpath, Institute of Biological & Environmental Sciences, University of Aberdeen.

Torsdag den 6 oktober kl. 10:15-12:00 i A- huset:4011, LTH

 

Hur du känner dig kan bero på hur du reser

Margareta Friman, Professor i psykologi vid Karlstads universitet.

Onsdag den 19 oktober, kl.10.15 - 12.00 i A-huset:4011, LTH

 

 

Seminarium våren 2016 

 

Visuella och emotionella aspekter av ljus och färg i rumslig kontext

Johanna Enger

Torsdag den 28 januari, kl. 10-12, sal A:4011, LTH,

 

Child-friendly environments from a socio-environmental perspective

Märit Jansson

Torsdag den 18 februari, kl 10-12. Sal 4011

 

Lighting is not only about seeing and shining?

Kiran Maini Gerhardsson

Torsdag den 17 mars, kl 10-12. Sal 4011

 

Outdoor lighting - Perception, evaluation and behavior in the lit environment

Johan Rahm

Torsdag den 9 Juni, kl 13:00 - 15:00, sal 4011

 

 

Kursplan 

 

 

 

 

 

Sidansvarig: