lu.se

Miljöpsykologi

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Examensarbete

Är du intresserad av att göra ditt examensarbete i Miljöpsykologi, kontakta oss via e-mail.

Tidigare examensarbeten:


Sara Sand

Examinator: Lars-Henrik Ståhl
Handledare: Nina Aronsen, Thorbjörn Laike

NEONTETRA

Luis Alejandro Lescano

Kandidatuppsats: Handledare: Thorbjörn Laike

Nya ljuskällors betydelse för vakenhet, välbefinnande och prestation.  Endokrina och emotionella skillnader vid exponering för ljus från LED och Lysrör. Ett experiment. 

Avslutade examensarbete: 

Johan Rahm. Ekosystemteknik

Rahm, J & Johansson, M. 2008. The psychological factors underlying participation in nature conservation projects. Wetland restoration and forest preservation examined through the framework of the Value-Belief-Norm theory. Conference paper presented at the 21th conference of the Association for People and Environment Studies, Rome, July 2008.

Rahm, J. 2007. The Psychological Factors Underlying Participation in Nature Conservation Projects. Miljöpsykologiska Monografier Nr 20. Environmental Psychology, Dept of architecture and built environment, Lund University, Lund.

Sidansvarig: