lu.se

Miljöpsykologi

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Swedish Healthy Home

Vill du veta mer om projektet Swedish Healthy Home?

Du tillhör kanske en av dem som vi har kontaktat för att delta i en undersökning om belysning i forskningsprojektet Swedish Healthy Home. Den här sidan beskriver projektet i korthet för dig som vill veta mer. Projektet, som pågår till december 2017, är externfinansierat och genomförs med till största delen stöd från Energimyndigheten. Målet med projektet är att bidra till ett hälsosamt ljus i bostäder som sparar energi och som gör att vi mår bättre. I projektet arbetar svenska forskare från Lund och Stockholm tillsammans med en amerikansk forskargrupp: Miljöpsykologi, Lunds Universitet, Stressforskningsinstitutet, Stockholms Universitet och Lighting Research Center (Rensselaer Polytechnic Institute), Troy, N.Y. 

Att forska om ljus är särskilt intressant i Sverige eftersom vårt land ligger så långt från ekvatorn. På våra breddgrader är somrarna ljusa nästan hela dygnet och vintrarna mörka. Den mörka tiden av året behövs det extra mycket elektriskt ljus. Idag använder ett svenskt hushåll i genomsnitt ca 1000 kWh för belysning. Om vi använder belysningen mer effektivt, t ex genom att utnyttja dagsljuset inomhus, släcka lampor som inte behövs och välja energieffektiva lampor, kan energianvändningen för belysning halveras. Det handlar både om vanor och bra produkter.

Men ljuset är inte bara viktigt för att kunna se bra. Ljus påverkar dessutom vår inre biologiska klocka som styr dygnsrytmen. Sömnhormonet melatonin blockeras nämligen av ljus och därför blir vi pigga av ljus. En bra dygnsrytm är viktig för hälsan. Vi mår bara av att ha det ljust på dagen och mörkt på natten när vi sover. Forskning har visat att sömnkvalitet har kopplingar till bl a depression, övervikt och diabetes. På vintern när dagarna är korta och dagsljuset inte räcker behöver vi ta mer hjälp av elektriskt ljus.

Målet med projektet är att bidra till en hembelysning som gör att vi ser bra, håller ordning på dygnsrytmen, är tilltalande, energieffektiv, lättstyrd och miljömässigt hållbar. På Miljöpsykologi kommer vi bl a att kartlägga belysningsförhållanden i svenska bostäder och utvärdera belysningslösningar. Detta gör vi genom intervjuer och enkäter. I projektet kommer även ny teknik att testas i verkliga livet i några demonstrationslägenheter.

Kiran M Gerhardsson (doktorand) & Thorbjörn Laike (professor)

 

Kontaktperson

Kiran M Gerhardsson
Tel: 046-222 73 32
E-post: Kiran.Maini_Gerhardsson@arkitektur.lth.se 

 

Sidansvarig: