lu.se

Miljöpsykologi

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Projektsamarbete

David Brunt, docent, PhD
Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete
Linnéuniversitetet, Växjö

Anders Flykt, Fil. Dr. Psykolog Universitetslektor
Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi
Högskolan i Gävle 

Tommy Govén, belysningsteknisk chef
Fagerhult AB

Mats Gyllin Forskare, växtekolog
Landskapsplanering
Sveriges Lantbruksuniversitet Alnarp

Jens  Karlsson
Viltskadecenter Grimsö  Forskningsstation
Sveriges Lantbruksunversitet

Byron Mikellides, Emeritus Professor
School of Architecture
Oxford Brookes University UK

Takechi Morita, Professor
Fukuoka Women’s University
Faculty of Human Environment Science
Department of Living Environment Science
Japan

Fredrika Mårtensson, Miljöpsykolog
Landskapsplanering
Sveriges Lantbruksuniversitet Alnarp 

Klas Sjöberg, Docent, forskare, läkare
Enheten för kroniska, inflammatoriska och degenerativa sjukdomar
Universitetssjukhuset Malmö 

Graciela Tonello, Techn Dr
Departamento de Luminotecnia, Luz y Visión
Universidad Nacional de Tucumán
Argentina 

Baba Pendse Med Dr
Universitetsjukhuset Lund

Peter Raynham Professor
Bartlett, University College
London

Jesper Arfvidsson Professor
Byggnadsfysik, Lunds Tekniska Högskola

Caroline M. Hägerhäll, docent
Sveriges Lantbruksuniversitet
Alnarp

Sidansvarig: