lu.se

Miljöpsykologi

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Centrum för energieffektiv belysning - ceebel

Centrum för energieffektiv belysning (ceebel) är ett samverkansprojekt mellan svenska ljus- och belysningsforskare som genomförs och finansieras inom ramen för Energimyndighetens Program för energieffektivisering inom belysningsområdet. 

Ceebels arbetsgrupp består av föreståndare Thorbjörn Laike, LTH, biträdande föreståndare Annika Kronqvist, JTH, och samordnare Kharin Abrahamsson, JTH, samt Reine Karlsson, LU.

Syftet med ceebel är att koordinera, bevaka, sprida och presentera forskning om och utveckling av energieffektiv belysning till såväl branschen som inom vetenskapssamhället och genom ökad samverkan höja den allmänna kompetensnivån inom landet. Centret ska koordinera den verksamhet som initieras genom Energimyndighetens speciella satsning på att utveckla energieffektiv belysning och därigenom skapa förståelse för hur teknikens fulla energieffektiviseringspotential kan utnyttjas genom att sätta in forskningsresultat i ett samhälleligt sammanhang. Forskningen som ingår är både human- och teknikorienterad.  Resultaten av genomförd forskning och utveckling ska förmedlas via seminarier och konferenser för branschen samt via Internet och utbildningen vid lärosätena.  

 

Sidansvarig: