lu.se

Miljöpsykologi

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Att samexistera med rovdjur – fallet säl och fiske

Det småskaliga fisket längs östersjökusten minskar idag i snabb takt. Detta får en rad konsekvenser som förlorade skärgårdsmiljöer och minskat utbud av lokalfångad fisk. Det finns många skäl till denna utveckling, men ett som förs fram i debatten är de växande sälstammarna. Sälen äter fisk direkt ur fiskarens nät vilket ger skador på näten och minskade fångster i en omfattning som näringen inte kan hantera. Samtidigt är ökningen av antalet sälar ett exempel på en lyckad förvaltning och sälen ses som ett symboldjur för ett friskt ekosystem. Både säl och fiske krävs för en levande kustmiljö. I projektet tas ett unikt grepp om frågan genom att integrera forskning från biologi, ekonomi och miljöpsykologi. Biologin fokuserar på hur mycket sälen påverkar fångsterna, ekonomin på hur olika förvaltningsmodeller påverkar fiskets ekonomi, medan miljöpsykologi fokuserar på hur föreslagna förvaltningsmodeller uppfattas av olika intressenter. Inom projektet kommer såväl fältexperiment (biologi), ekonomisk/ekonometrisk modellering (ekonomi), samt enkäter och djupintervjuer (miljöpsykologi) att användas.

 

FORMAS 2016-2018: Maria Johansson, Åsa Waldo, Staffan Waldo, Johan Blomquist, Torbjörn Jansson, Sara Königson, Sven-Gunnar Lunneryd, Anders Persson

Sidansvarig: