lu.se

Miljöpsykologi

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Thorbjörn Laike

Professor
Docent i Miljöpsykologi
Fil Dr i Psykologi

 

 

 

 

 

 

Forskningsområde

Min forskning handlar bland annat om att studera hur vi människor påverkas av miljön inomhus. I ett modernt samhälle tillbringar vi en stor del av vår vakna tid inomhus, och på våra breddgrader är vi också beroende av artificiellt ljus under en stor del av året. Hur vi upplever och påverkas av ljus och färg är frågor som vi studerar både i laboratorie- och fältstudier. Speciellt har vi intresserat oss för de icke-visuella effekterna av ljus och färg, d.v.s. hur dessa miljöegenskaper inverkar på hur vi mår och känner oss. Vårt välbefinnande har betydelse för såväl beteende som prestation, därför är olika typer av arbetsmiljöer som kontor eller skolor föremål för studier.

På en mer grundläggande nivå försöker vi också bättre förstå vad som gör att en viss miljö uppfattas positivt och en annan mer negativt. Genom att studera mönster i den visuella miljön utifrån s.k. fraktala dimensioner (dvs ett mönsters självlikhet i olika skalor) kan vi systematiskt jämföra olika miljöer. Denna forskning genomförs i samarbete med SLU i Alnarp, eftersom en intressant fråga är skillnaden mellan artificiell miljö och naturmiljö.


Jag undervisar både på program och fristående kurser inom ämnet miljöpsykologi, men också området ljus och färg. Handledning av doktorander är en annan arbetsuppgift som jag ägnar mig åt. Under perioden 2009-2015 var jag föreståndare för den nationella centrumbildningen för energieffektiv belysning, CEEBEL, med uppgift att koordinera, sprida och initiera forskning om ljus och belysning inom Sverige.

 

Publications

Professor i miljöpsykologi

vid Institutionen för arkitektur och byggd miljö, LTH

Föreståndare för Centrum för energieffektiv belysning - ceebel 2009-2015

Ceebel  var ett samverkansprojekt som finansierades inom ramen för Energimyndighetens Program för energieffektivisering inom belysningsområdet. 

Adjungerad professor i miljöpsykologi

med särskild inriktning mot belysning vid Jönköpings Tekniska Högskola inom forskningsområdet Bebyggd Miljö.

Utmärkelser

Förtjänstpriset 2009 för värdefull insats som i mycket hög grad bidragit till en positiv utveckling av belysningstekniken. Bertil & Britt Svenssons Stiftelse för Belysningsteknik

Sidansvarig:

KONTAKT

Thorbjörn Laike

+46462227078

thorbjorn.laike@arkitektur.lth.se