lu.se

Miljöpsykologi

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Rifa Maliqi

Forskningsadministratör

MA in Political Science

Arbetsområde

Jag arbetar som forskningsadministratör i miljöpsykologi. Efter att ha avslutat en masterutbildning i statsvetenskap med ämnesfördjupning i social hållbarhet, känns det ämnesmässigt väldigt stimulerande och professionellt givande att arbeta som forskningsadministratör för den miljöpsykologiska forskargruppen.

Social hållbarhet sätter människans välbefinnande i centrum och här studerar miljöpsykologer samspelet mellan den fysiska och den sociala miljön, det vill säga hur människan upplever sin omgivning och påverkas av den. I rollen som forskningsadministratör är jag involverad i de olika forskningsprojekten vid miljöpsykologi, vilket omfattar deltagande i datainsamling och bistå med ansökningar avseende forskningsprojekt, uppföljning och rapportering. Jag är också ansvarig för planeringen av seminarier i miljöpsykologi och större konferenser i miljöpsykologi.

Jag är projektledare för den internationella konferensen om människa-miljö studier (IAPS24) och ansvarar för konferensens hemsida www.iaps24.se. Jag ansvarar även för informationen om forskargruppen på institutionens hemsida och facebooksida. 

Jag föreläser också om social hållbarhet i kursen Hållbar arkitektonisk gestaltning, vid LTH.

Sidansvarig:

KONTAKT

Rifa Maliqi

+46462227604

rifa.maliqi@arkitektur.lth.se