lu.se

Miljöpsykologi

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Rifa Maliqi

Forskningsadministratör

MA in Political Science

BA in International Relations   

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsområde

Miljöpsykologi. Efter att ha avslutat en masterutbildning i statsvetenskap med ämnesfördjupning i social hållbarhet, känns det ämnesmässigt väldigt stimulerande och professionellt givande att arbeta som forskningsadministratör för den miljöpsykologiska forskargruppen.

Social hållbarhet sätter människans välbefinnande i centrum och här studerar miljöpsykologer samspelet mellan den fysiska och den sociala miljön, det vill säga hur människan upplever sin omgivning och påverkas av den. I rollen som forskningsadministratör är jag involverad i de olika forskningsprojekten vid miljöpsykologi, vilket omfattar deltagande i datainsamling och bistå med ansökningar avseende forskningsprojekt, uppföljning och rapportering. Jag är också ansvarig för planeringen av seminarier i miljöpsykologi och större konferenser i miljöpsykologi.

Jag är projektledare för den internationella konferensen om människa-miljö studier (IAPS24) och ansvarar för konferensens hemsida www.iaps24.se. Jag ansvarar även för informationen om forskargruppen på institutionens hemsida och facebooksida. 

Jag föreläser också om social hållbarhet i kursen Hållbar arkitektonisk gestaltning, vid LTH.

Sidansvarig:

KONTAKT

Rifa Maliqi

+46462227604

rifa.maliqi@arkitektur.lth.se