lu.se

Miljöpsykologi

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Mathias Adamsson

Doktorand

M.Sc. in Civil Engineering

 

  

 

 

 

 

 

Forskningsområde

Brukarvänliga och energieffektiva belysningssystem 

Avhandlingsarbetet fokuserar på brukarvänliga och energieffektiva belysningssystem. Syftet med avhandlingen är att ta fram en planeringsmodell för utformningen av energieffektiva belysningssystem, som genom en god samverkan mellan dagsljus och elljus, tillgodoser brukarnas fysiologiska, psykologiska och ergonomiska behov.  Ett pågående forskningsprojekt syftar till att öka kunskapen om ljusstrålningens påverkan på människors hälsa och välbefinnande. 

Sidansvarig:

KONTAKT

Mathias Adamsson

+46 46 2227603

mathias.adamsson@arkitektur.lth.se