lu.se

Miljöpsykologi

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Kiran M Gerhardsson

Doktorand

 

 

 

 

 

 

 

Forskningsområden

Min forskning handlar om välbefinnande kopplat till ljus och mörker och vakenhet och sömn. Den övergripande frågan är: Kan möjligheten till ökat välbefinnande främja energisparåtgärder i hemmet, t ex energieffektiv hälsosam belysning som sparar energi och får människor att må bättre?

Min bakgrund som praktiserande arkitekt med inriktning på miljöanpassade bostäder har en självklar koppling till det flervetenskapliga ämnet Miljöpsykologi. Miljöpsykologi handlar samspelet mellan individer och den byggda miljön och naturmiljön. Människors beteende påverkar omgivningen och omgivningen påverkar i sin tur människors beteende och välbefinnande.

I avhandlingsarbetet ingår ett externfinansierat forskningsprojekt, "Swedish Healthy Home". I projektet deltar Lighting Research Center (Rensselaer Polytechnic Institute), Troy, N.Y, Stressforskningsinstitutet, Stockholms Universitet och Miljöpsykologi, Lunds Universitet. Just nu utvecklas en sensor-styrd teknik för energieffektiv och hälsosam belysning i hemmiljö. Syftet med projektet är att undersöka relationen mellan teknisk design och miljöanpassat beteende. En prototyp kommer att utvärderas med avseende på brukaracceptans och potential för ökat välbefinnande. Belysningsförhållanden i bostäder kommer att kartläggas.

 

Publications

Sidansvarig: