lu.se

Miljöpsykologi

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Johan Rahm

Doktorand 

M.Sc. in psychology M.Sc. in environmental engineering

 

 

 

 

 

Forskningsområde

Min forskning handlar om hur människan upplever och påverkas av utomhusbelysning, exempelvis belysningens inverkan på hur trygg man uppfattar att stadsmiljön är och hur man rör sig i staden efter mörkrets inbrott. Forskningen syftar också till att undersöka hur nya energieffektiva belysningslösningar med olika spektralfördelning upplevs avseende exempelvis ljushet och ljuskvalitet samt vilka synförhållanden de medför. Jag är även intresserad av hur värderingar och attityder påverkar miljörelaterade val och beteenden.

 

Publikationer

Sidansvarig:

KONTAKT

Johan Rahm

+46462224837

johan.rahm@arkitektur.lth.se