lu.se

Miljöpsykologi

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Eja Pedersen

Forskare 
Med Dr i Miljömedicin 
Fil Mag i Miljövetenskap 
Tekn Kand i Miljöteknik

 

 

 

 

Forskningsområden 

Min forskning handlar om hur människor påverkas av miljön i sin vardag, positivt eller negativt, och hur de stora skillnaderna i upplevelse mellan individer kan förklaras. Jag använder en interdisciplinär plattform med teorier och metoder från teknik, medicin och psykologi, kompletterad med tvärvetenskapligt samarbete med forskarkollegor.

Naturen med dess ekosystem bidrar till människors välbefinnande genom vad som kallas för ekosystemtjänster. En typ av tjänster har kallats för kulturella och omfattar direkta upplevelser av naturen. Men begreppet är relativt nytt. Vad kulturella ekosystemtjänster egentligen är och hur de bidrar till människors livskvalitet behöver därför beskrivas så att naturens ekosystem värderas inte bara utifrån deras miljönytta utan också utifrån människors olika behov. Det är fokus i ett av mina pågående forskningsprojekt.

Människors välbefinnande är också beroende av andra miljöer som främjar psykologisk och fysiologisk återhämtning. Hemmet borde vara en sådan miljö, men många människor besväras av buller, lukt eller vibrationer som tränger in i bostaden utifrån eller av dåligt inomhusklimat som de inte kan reglera. Ibland uppstår ett dilemma när åtgärder som leder till miljöförbättringar globalt upplevs som en förändring av den lokala miljön till det sämre. Flera av mina studier handlar om människors upplevelser i sin hemmiljö, t.ex. av buller från vindkraftverk, av att vara utsatt för flera miljöstressorer samtidigt, eller av energieffektivisering i flerfamiljshus.

 

Under 2014 – 2015 är jag del av Pufendorf-samarbetet ”Holistic approach to healthy indoor environments”.

 

Publikationer

Sidansvarig:

KONTAKT

Eja  Pedersen

eja.pedersen@arkitektur.lth.se

+46462223241