lu.se

Miljöpsykologi

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Eja Pedersen

Forskare 
Docent i Miljöpsykologi
Med Dr i Miljömedicin
Fil Mag i Miljövetenskap
Tekn Kand i Miljöteknik

Forskningsområden 

Mitt forskningsområde handlar om hur människor påverkas av miljön i sin vardag, positivt eller negativt, och hur de stora skillnaderna i upplevelse mellan individer kan förklaras. Jag använder en interdisciplinär plattform med teorier och metoder från teknik, medicin och psykologi, kompletterad med tvärvetenskapligt samarbete med forskarkollegor.

Människor tillbringar stor del av sig tid inomhus. Hemmet är en miljö som borde främja välbefinnandet och vara fri från negativa påverkansfaktorer såsom buller och dålig luft. Men en bostad är en komplex miljö där energidrivna tekniska system för värme och ventilation ska samverka med de boendes behov och livsstil. Tillsammans med forskare från både tekniska och beteendevetenskapliga discipliner försöker jag förstå hur de här systemen hänger samman och hur det går att åstadkomma god inomhuskvalitet och samtidigt hög energieffektivitet.

Människor har också behov av grönområden i närheten av sin bostad. Naturen med dess ekosystem bidrar till människors välbefinnande genom vad som kallas för ekosystemtjänster. En typ av tjänster har kallats för kulturella och omfattar direkta upplevelser av naturen. Vad de här tjänsterna består av och hur de bidrar till människors livskvalitet behöver beskrivas så att naturens ekosystem värderas inte bara utifrån deras miljönytta utan också utifrån människors olika behov.

Ibland uppstår ett dilemma när åtgärder som leder till miljöförbättringar globalt upplevs som en förändring av den lokala miljön till det sämre. Flera av mina studier har handlat om sådana dilemman, t.ex. om buller från vindkraftverk och vibrationer från tåg.

 Jag är medlem i forskningssamarbetet Centre for Healthy Indoor Environments CHIE

Publikationer

Sidansvarig:

KONTAKT

Eja  Pedersen

eja.pedersen@arkitektur.lth.se

+46462223241