lu.se

Miljöpsykologi

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Smart hembelysning

Vill du delta i en undersökning om smart hembelysning?

 

Vi i den Miljöpsykologiska forskningsgruppen söker personer från 18 år och uppåt som vill delta i en undersökning om hembelysning.  

Varför?

Undersökningen är en del av ett större forskningsprojekt, Swedish Healthy Home, som genomförs med stöd från Energimyndigheten. Resultaten i projektet förväntas bidra till ett hälsosamt ljus i bostäder som både ökar välbefinnandet och sparar energi. Du hittar mer information om projektet på vår hemsida http://mpe.arkitektur.lth.se/forskning/shh/. Syftet med undersökningen är att ta reda på användarnas upplevelse av den nya ljusteknologin.

 

Vad behöver du göra som deltagare?

Du kommer till Arkitektskolans fullskalelabb på förmiddagen och får utrustningen som ska bäras under en dag – en liten ljuslogger på kragen och en aktivitetsklocka på armen. När du lämnar tillbaka utrustningen på samma ställe en dag senare fyller du i några enkäter samtidigt som vi bjuder på en enkel frukost. Undersökningen, som tar högst en timme, avslutas med en kort intervju. Skattepliktig ersättning utgår med 500 kr.

 

Alla enkätsvar och intervjusvar kommer att avidentifieras så att ingen vet vem som har svarat. Ditt deltagande är helt frivilligt och ångrar du dig och vill du avbryta så går det bra. Hör av dig senast 9 mars om du är intresserad av att delta. Du får välja undersökningsdag under perioden april till mitten av maj.

 

Kontaktperson:
Kiran M Gerhardsson
Tel 046-222 73 32
E-post Kiran.Maini_Gerhardsson@arkitektur.lth.se

v.g.v.

 

Hitta hit
Undersökningen äger rum på Arkitektskolan i Fullskalelabbet på entréplanet,
Sölvegatan 24. Parkering finns på södra och östra sidan av byggnaden. Flera bussar stannar i närheten. Om du kommer med buss 6, 21, 160, 166 eller 169 går du av på hållplatsen ”LTH” vid Kårhuset och promenerar 5 minuter. Om du kommer med buss 170 eller 171 går du av vid ”Ole Römers väg” (hållplatsen efter LTH) så är du framme.
Ring 070-424 21 06 om du inte hittar.

Sidansvarig: