lu.se

Miljöpsykologi

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Björn i skogen

Känner du oro för att möta björn i skogen?

Vi söker deltagare till ett forskningsprojekt som handlar om olika sätt att presentera information om björn.


Vi vänder oss till  dig som känner obehag eller oro för att möta björn i skogen. Medverkan innebär at du kommer till Orsa Rovdjurspark under en halvdag i juli 2016. Under dagen deltar du i en av flera olika guidade vandringar som genomförs antingen i Orsa Rovdjurspark eller i kringliggande skogar.  

 

Så här går det till

Alla vandringar leds av fältpersonal från Skandinaviska björnprojektet och genomförs i grupper med tre till fyra deltagare. Fältpersonalen ger dig instruktioner om hur du bör handla i närheten av björn och vad björnen kan förväntas göra. Vandringarna varierar avseende i vilken omfattning deltagarna ser levande björnar. Vi fördelar anmälda deltagare så att det blir en jämn spridning av deltagarnas ålder och kön mellan vandringarna.

 

Vid två tillfällen under besöket ombeds du att besvara en kort enkät, i början av dagen och efter vandringen i slutet av dagen. Du kommer också att genomföra några enkla övningar vid en dator där du t ex ska identifiera bilder av en djurart bland bilder av andra djurarter bland annat bilder av björn. Vi bjuder på kaffe och smörgås under dagen. I början av hösten skickar vi hem en enkät till dig som vi ber dig besvara och returnera. Enkäten tar ungefär en halvtimme att besvara.

 

Forskningsprojektet genomförs som ett samarbete mellan Lunds Universitet, Mittuniversitetet i Östersund, Skandinaviska Björnprojektet och Orsa Rovdjurspark. Medverkan är frivillig och alla deltagare kan när som helst avbryta sin medverkan utan att ange någon orsak och utan att det får några negativa konsekvenser. Deltagare som fullföljer hela studien ersätts som timanställda vid Lunds Universitet under fem timmar med 125 kr/timmen före skatt. Resan till och från Orsa Rovdjurspark bekostar deltagarna själva.

 

Information om resultat

Målsättningen med projektet är att undersöka hur människor upplever björn efter att ha deltagit i guidade vandringar. Resultaten redovisas som medelvärden gruppvis varför man aldrig kan spåra just dina resultat i redovisningen från undersökningen. Dina svar kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem och i enlighet med sekretesslagen. När projektet är avslutat kommer en populärvetenskaplig resultatredovisning att vara tillgänglig via Lunds Universitets, Mittuniversitetet och Skandinaviska Björnprojektets hemsidor.

 

Kort om Skandinaviska Björnprojektet

Skandinaviska björnprojektet är ett vetenskapligt forskningsprojekt som studerar frilevande vilda björnar. De har finansiering från både Sverige och Norge. De viktigaste målen för projektet är att dokumentera björnens ekologi, för att ge en vetenskaplig grund för förvaltning av arten i Sverige och Norge och för att ge information till allmänheten. Fältverksamheten bedrivs i Dalarna, Gävleborg och Norrbotten i Sverige, och i Hedmark i Norge. Mer information finns på http://bearproject.info

 

Anmälan
Vi genomför vandringarna under perioden 7 juli – 30 juli.

Du kan välja mellan att komma till Orsa Rovdjurspark en förmiddag kl 8.30 till ca 13.30 eller en eftermiddag kl 14.30 till ca19.30. 

Du anmäler ditt intresse via e-post: miljopsykologi.lth@gmail.com så kontaktar vi dig för att boka in en tid.

 

Du är välkommen att kontakta oss om det är något du undrar över.

 

Maria Johansson (professor, projektledare)
Lunds Universitet
Tel: 070-507 67 62
E-post: maria.johansson@mpe.lth.se

 

Anders Flykt, (docent)
Mittuniversitetet
Tel: 010-142 88 80 
E-post:ansflt@miun.se,

 

Ole Gunnar Støen, (PhD)
Institutt for Naturforvaltning
Universitetet for Miljø- og Biovitenskap Ås, Norge
E.post: ole.stoen@nmbu.no
Tel: +47 97 11 99 45

 

 

 

 

                    

Sidansvarig: